Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Delårsrapport 2003-07-01 - 2004-03-31

16:19 / 6 May 2004 CTT Systems Press release

DELÅRSRAPPORT 2003-07-01 - 2004-03-31 · Nettoomsättningen för delåret uppgick till 15,6 Mkr (14,5 Mkr) · Resultat efter skatt delår -10,3 Mkr (--11,9 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -12,5 Mkr (-13,1 Mkr) · Resultatet per aktie för delåret uppgick till -1,80 kr (-2,33 kr) · Rapportperiodens (3 månader) resultat efter skatt -2,9 Mkr (-3,1 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -0,6 Mkr (-3,3 Mkr) · Jet Aviation beställer Cair(TM) system till ett B767-300 VIP flygplan · Qatar Airways beställer Cair(TM) system till ett A340-500 VIP flygplan · Qatar Airways beställer Cair(TM) system till ett A330-200 VIP flygplan För mer information kontakta Torbjörn Johansson VD Håkan Gunnarsson Adm. chef CTT Systems AB CTT Systems AB Box 1042 Box 1042 611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00 Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25 E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se E-mail:hakan.gunnarsson@ctt.se Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/06/20040506BIT01020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/06/20040506BIT01020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF