Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

CTT utvecklar Zonal DryingTM system till svenska flygvapnets Herkulesplan.

10:46 / 18 May 2001 CTT Systems Press release

CTT UTVECKLAR ZONAL DRYING TM SYSTEM TILL SVENSKA FLYGVAPNETS HERKULESPLAN. Försvarets materielverk, FMV, har beställt utveckling samt utvärdering av CTTs Zonal Drying TM System i ett av Flygvapnets Tp84 (C130) Hercules transportflygplan. I dag används markbaserade avfuktare när flygplanen är parkerade på hemmabasen. Syftet är nu att komplettera flygplanen med CTTs ombordmonterade Zonal DryingTMSystem för att förhindra problem med kondensation även under flygning, samt vid de tillfällen då planen baseras där markutrustning ej finns tillgänglig. Det gäller framför allt att skydda elektronik och vitala elektriska system i cockpit. Installation av det första systemet är planerat till hösten 2001. Flygvapnet opererar idag åtta st Tp84 (C130) Herculesplan från tillverkaren Lockheed Martin i USA. Totalt har tillverkats ca. 2000 plan av denna typ. CTT´s Zonal Drying TM System finns sedan 1994 i kommersiellt drift hos en mängd flygbolag. "Onekligen en spännande potential inom militära transportflygplan, säger CTT Systems Försäljnings- & Marknadschef Gunnar Nilsson. Att utveckla vårt system för Flygvapnets Tp84 Herculesplanen visar på FMVs långsiktighet att öka tillförlitligheten och säkerställa god operativ tillgänglighet av dessa enheter ." avslutar Gunnar Nilsson. CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterad vid OM Stockholmsbörsen AB O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn Johansson eller Gunnar Nilsson VD Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB CTT Systems AB Tel: 0155-284410 0155-284410 Fax: 0155-290884 0155-290884 E-post: torbjorn.johansson@ct gunnar.nilsson@ctt.se t.se Hem sida: www.ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/18/20010518BIT00240/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/18/20010518BIT00240/bit0002.pdf

Show as PDF