Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

CTT Systems

CTT Systems

Jet aviation beställer zonal comfort tm system till ett Boeing Business Jet, BBJ flygplan.

10:20 / 28 November 2001 CTT Systems Press release

JET AVIATION BESTÄLLER ZONAL COMFORT TM SYSTEM TILL ETT BOEING BUSINESS JET, BBJ FLYGPLAN. Jet Aviation, baserade i Basel Schweiz, har beställt ett Zonal Comfort TM System till ett Boeing Business Jet, BBJ flygplan. Jet Aviation ansvarar för iordningställandet av flygplanets hela interiör. Slutkunden erbjuds en relativ fuktnivå över 20 % i hela kabinen, samtidigt som kondensation mot det kalla ytterskalet förhindras med hjälp av Zonal Drying TM Systemet. Leverans av systemet kommer att ske under första kvartalet 2002. - "Detta är andra ordern från Jet Aviation på kort tid vilket är mycket glädjande, säger CTT Systems Försäljnings- & Marknadschef Gunnar Nilsson. Jet Aviation har verkligen insett fördelarna med att kunna erbjuda vårt totalsystem för att maximera passagerarkomforten på dessa exklusiva VIP-flygplan" avslutar Gunnar Nilsson. CTT Systems AB, med säte i Nyköping, är noterad på Stockholmsbörsens O- lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Torbjörn eller Gunnar Nilsson Johansson VD Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB CTT Systems AB Tel: 0155-284410 0155-284410 Fax: 0155-290884 0155-290884 E-post: torbjorn.johansson@ctt.se gunnar.nilsson@ctt.se Hem sida: www.ctt.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00590/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00590/bit0001.pdf

Show as PDF