Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter

Stenhus avyttrar fastigheter för 172 MSEK i tre olika affärer under Q2 2024

08:00 / 20 May 2024 Stenhus Fastigheter Press release

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om försäljning av sex stycken fastigheter samt avyttrat och frånträtt en fastighet, indirekt genom ett flertal bolagsaffärer. Totalt sammanlagt underliggande fastighetsvärde är 172 MSEK vilket innebär en premie om drygt en procent jämfört med bokfört värde och en värdeökning under innehavstiden om 19 MSEK. Frånträde har skett i en affär och de övriga kommer att frånträdas under Q2 2024.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om cirka 5 710 kvm och är belägna i fem svenska kommuner. Den beräknade sammanlagda årliga hyresintäkten, inklusive tillägg, uppgår till cirka 14,4 MSEK och den genomsnittliga återstående hyresavtalslängden är 8,8 år. I och med dessa affärer lämnar Stenhus orterna Hässleholm och Växjö vilket väntas ge en positiv effekt på bolagets förvaltningskostnader. Huvudsaklig användning för fastigheterna är snabbmatsrestauranger inom segmentet sällanköpshandel/dagligvaruhandel.

Likviden från försäljningen kommer att användas till amortering av säkerställda lån och därigenom stärka Stenhus finansiella ställning samt minska Bolagets räntekostnader. Försäljningen bedöms som helhet inte ha någon betydande inverkan på Bolagets förvaltningsresultat då intjäningen för de avyttrade fastigheterna är i paritet med den genomsnittliga räntekostnaden på de lån som avses återbetalas.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– ”Försäljningarna är ett led för oss att effektivisera förvaltningsarbetet genom att koncentrera vårt fastighetsinnehav till prioriterade orter”.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/