Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Pinpoint Estimates: Vitecs rapport i linje med Pinpointkonsensus

08:05 / 15 July 2022 Vitec Press release

Pinpoints sammanställda förväntningar för programvarubolaget Vitec Softwares rapport för det andra kvartalet var 450 MSEK för nettoomsättning och 126 MSEK för EBITA.


Nettoomsättning EBITA
Pinpointkonsensus 450 MSEK 126 MSEK
Utfall 449 MSEK 120 MSEK
Utfall jämfört med Pinpointkonsensus -0,2 % -4,7 %

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/