Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Vitec förvärvar programvarubolaget Scanrate Financial Systems A/S

10:30 / 17 June 2022 Vitec Press release

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom Vertical Market Software, genom att den 17 juni skriva avtal om att förvärva samtliga aktier i det danska programvarubolaget Scanrate Financial Systems A/S. Bolaget omsatte 57 MSEK med ett EBIT-resultat om 25 MSEK för räkenskapsåret 2021.

Programvarubolaget Scanrate Financial Systems A/S utvecklar och levererar programvaror för analys, värdering och riskhantering med inriktning på den danska obligationsmarknaden. Produkterna RIO och Lima möjliggör omfattande beräkningar och analys av alla typer av danska obligationer samt ger en överblick över tillgångar och skulder. De cirka 50 kunderna finns främst i Danmark, Storbritannien och Schweiz och utgörs av banker, kapitalförvaltare, leverantörer av finansiella data och fastighetsinvesterare.

Betalning sker kontant och med en konvertibel med avvikelse från aktieägares företrädesrätt i enlighet med bemyndigande från årsstämma 2022-04-26. Konvertibelns löptid är 36 månader som vid full konvertering ger en utspädning av kapitalet under 0,1 %. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec.

Innan förvärvet genomförs måste det godkännas av Danish Business Authority ("DBA") enligt den danska lagen Danish Investment Screening Act ("DISA"). Detta förväntas ta upp till 90 arbetsdagar.

- Scanrate har över 35 års erfarenhet och är den ledande oberoende leverantören av programvara för investerare i den danska obligationsmarknaden. De avancerade men användarvänliga programvarorna erbjuder fullödig analys och underlag inför kundernas beslutsfattande. Scanrate är ett lönsamt och välskött bolag med en verksamhet som passar bra in i vår affärsmodell och företagskultur. Vi är glada att få hälsa 26 nya medarbetare välkomna till oss i dag, säger Olle Backman, CEO, Vitec Software Group.

Scanrate grundades 1986 och har verksamhet i Århus, Danmark.

- Vitec har en stark position på den nordiska marknaden med lång erfarenhet och bred kompetens inom vertikala programvaror. För oss är det avgörande med en långsiktig ägare som engagerar sig i den fortsatta utvecklingen av bolaget. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att fortsätta utveckla Scanrate till nytta för våra kunder i dag och i framtiden, säger Svend Jakobsen, CEO, Scanrate Financial Systems A/S.

För mer information, kontakta

Olle Backman, CEO, Vitec Software Group AB (publ), olle.backman@vitecsoftware.com,+46 70 632 89 93

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ),  patrik.fransson@vitecsoftware.com,+46 76 942 85 97

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 050 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 571 Mkr år 2021. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/