Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Ändrat antal aktier och röster i Vitec

08:00 / 30 June 2022 Vitec Press release

Antalet aktier och röster i Vitec Software Group AB (publ) har ändrats till följd av konvertering av konvertibelt skuldebrev.

Den 3 juni 2022 konverterades konvertibelt skuldebrev 2006 som utfärdades i samband med förvärvet av Appva AB. Per den 30 juni 2022 uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier i bolaget till 35 079 496, fördelat på 2 950 000 A-aktier och 32 129 496 B-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 61 629 496. Aktiekapitalet uppgår till 3 507 949,60 kronor.

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com, +4676 942 85 97

Disclaimer

Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2022 kl. 08:00 CET

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram

för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag.

Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens

lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 020

medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 571 Mkr år 2021. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/