Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Pinpoint Estimates: Vitecs rapport över Pinpointkonsensus

08:20 / 22 April 2022 Vitec Press release

Vitecs nettoomsättning och EBITA över Pinpoints förväntningar

Pinpoints sammanställda förväntningar för programvarubolaget Vitec Softwares rapport för det första kvartalet var 426 MSEK för nettoomsättning och 112 MSEK för EBITA.


Nettoomsättning EBITA
Pinpointkonsensus 426 MSEK 112 MSEK
Utfall 447 MSEK 130 MSEK
Utfall jämfört med Pinpoint konsensus +4,9 % +16,1 %

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/