Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Vitec presenterar nytt finansiellt mål och ambitioner för hållbarhet

08:02 / 11 February 2022 Vitec Press release

Styrelsen har beslutat att uppdatera koncernens finansiella mål och ambitioner för hållbarhetsarbetet. Även uppdrag och affärsidé har justerats.

- Våra nya mål går i linje med vår strategi för långsiktig och hållbar lönsamhet. Att vi ökar vårt hållbarhetsfokus stärker vår affärsidé. Vår största möjlighet att påverka är genom våra produkter samt hur vi agerar som företag. Vår ambition är att integrera hållbarhet i hela värdekedjan för att fortsätta leverera på vårt varumärkeslöfte, To rely on - today and tomorrow, säger Olle Backman, Vd och koncernchef Vitec Software Group.
Finansiella mål:

  • Lönsamhet/tillväxt (reviderat): Rörelsemarginal skall gradvis och över tid öka och på koncernnivå uppgå till minst 20 %.
  • Utdelning (oförändrad): Motsvarande minst 1/3 av nettovinsten.
Uppdrag och affärsidé:
  • Uppdrag: "Att vara ett lönsamt och hållbart tillväxtföretag som utvecklar och förvärvar vertikala programvarubolag."
  • Affärsidé: "Att bidra till våra kunders framgång genom att utveckla och tillhandahålla standardiserad och nischad verksamhetskritisk programvara."
Vitec höjer även ambitionerna för gruppens hållbarhetsarbete. Med utgångspunkt i våra uppdaterade fokusområden har även ett antal nya nyckeltal lagts till som berör:
  • Produktinvesteringar och informationssäkerhet
  • Social hållbarhet
  • Minskat fotavtryck
Läs mer om vårt arbete i kommande hållbarhets- och årsredovisning.

För mer information, kontakta
Olle Backman, CEO, Vitec Software Group AB (publ), olle.backman@vitecsoftware.com,+46 70 632 89 93
Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com,+46 76 942 85 97

Disclaimer
Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 kl. 08.02 (CET).

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 020 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 571 Mkr år 2021. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/