Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Vitec förvärvar programvarubolaget DocuBizz ApS

09:50 / 21 January 2022 Vitec Press release

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom Vertical Market Software, genom att den 21 januari förvärva samtliga aktier i det danska programvarubolaget DocuBizz ApS. Bolaget omsatte 27 MSEK med ett EBITDA-resultat om 6 MSEK för räkenskapsåret 2021.  

Programvarubolaget DocuBizz utvecklar och tillhandahåller en SaaS-lösning som digitaliserar och automatiserar företags hantering av alla typer av leverantörsfakturor. Programvaran matchar faktura med inköpsorder, presenterar historik med mera, och via systemet skickas fakturan till rätt person för godkännande. Programvaran stödjer även automatisk bokföring i kundens affärssystem. De cirka 350 kunderna finns främst inom fordonsbranschen i Skandinavien, Tyskland och USA.

Betalning sker kontant och med en konvertibel med avvikelse från aktieägares företrädesrätt i enlighet med bemyndigande från årsstämma 2021-04-28. Konvertibelns löptid är 36 månader som vid full konvertering ger en utspädning av kapitalet på 0,02 %. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum.

- DocuBizz är marknadsledande inom accounts payable-lösningar för fordonsbranschen i Danmark och i och med förvärvet stärker vi vår position ytterligare inom auto. De är en etablerad samarbetspart som med sin programvara effektiviserar och förenklar accounts payable-processen för sina kunder. Vi har glädjen att få hälsa 12 nya medarbetare välkomna till Vitec i dag, säger Olle Backman, CEO, Vitec Software Group.

DocuBizz grundades 2002 och verksamheten bedrivs i Taastrup, Danmark.

- Vitec har en stark position i Norden och har lång erfarenhet och bred kompetens inom vertikala programvaror. För oss är det viktigt med en engagerad ägare som förstår vår verksamhet i grunden. Med långsiktighet som vår gemensamma ledstjärna kommer vi fortsätta att utveckla och driva DocuBizz till nytta för våra kunder, säger Mads Toksvaerd, CEO, DocuBizz.

För mer information, kontakta

Olle Backman, CEO, Vitec Software Group AB (publ), olle.backman@vitecsoftware.com,+46 70 632 89 93
Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com,+46 76 942 85 97

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 000 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/