Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Vitec förvärvar programvarubolaget Vabi i Nederländerna

09:45 / 10 September 2021 Vitec Press release

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin position inom Vertical Market Software genom att den 10 september förvärva samtliga aktier i det nederländska programvarubolaget Vabi Holding B.V. Bolaget omsatte 6,8 MEUR med ett EBITDA-resultat om 4,25 MEUR för räkenskapsåret 2020.

Vabi utvecklar och tillhandahåller programvaror som bidrar till hållbar och effektiv energihantering för fastighetsbranschen. Produkterna har en rad funktioner som beslutsstödsystem, användarvänliga 3D-simuleringar samt energicertifiering för minskad klimatpåverkan.

Betalning sker kontant. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum.

- Vabi är marknadsledande i Nederländerna inom byggsimulering, energicertifiering och energirådgivande programvaror. Vabi grundades 1972 av forskningsinstitutet TNO och den nederländska regeringen i samarbete med teknikföretag och fungerar som ett nederländskt kunskapscentrum för hållbara byggnader. Med sina programvaror levererar Vabi en central pusselbit i den gröna omställningen, säger Olle Backman, CEO, Vitec Software Group.

Vabis programvaror används av en växande kundskara med över 1 400 kunder, de täcker hela värdekedjan och stödjer byggnaders totala livscykel. Vabis kontor ligger i Delft, Nederländerna.

- Vi för hela tiden samtal främst med bolag inom, men även utanför Norden. Idag gör vi vårt första förvärv utanför Norden. Utgångspunkten är alltid våra väl beprövade förvärvskriterier, där Vabi passar in perfekt. Jag är därför mycket glad att få hälsa 32 nya medarbetare varmt välkomna till Vitec, säger Olle Backman.

För mer information, kontakta

Olle Backman, CEO, olle.backman@vitecsoftware.com,+46 70 632 89 93

Patrik Fransson, Investor Relations, patrik.fransson@vitecsoftware.com,+46 76 942 85 97

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 975 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/