Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Ökat antal aktier och röster i Vitec

09:00 / 31 August 2021 Vitec Press release

Antalet aktier och röster i Vitec Software Group AB (publ) har ökat till följd av den riktade nyemission av 2 000 000 B-aktier som bolaget genomförde den 25 augusti 2021.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier till 35 033 902, fördelat på 3 050 000 A-aktier och 31 983 902 B-aktier. Antalet röster har ökat med 2 000 000 från 60 483 902 till 62 483 902. Aktiekapitalet har ökat från 3 303 390,20 kronor till 3 503 390,20 kronor.

 

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com,+46 76 942 85 97

 

Disclaimer
Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 09:00 CEST.

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 975 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.         

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/