Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vitec Software Group AB (publ)

09:51 / 31 August 2021 Vitec Press release

Flaggningsmeddelande i Vitec Software Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556258-4804 Vitec Software Group AB (publ)
Instrument B-shares
Innehavare Thomas Eklund
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2021-08-31
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 670 805
 - direkt innehavda rösträtter 1 670 805
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,76911 %
 - direkt innehavda rösträtter 2,67398 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,67398 % 1 670 805
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 2,67398 % 1 670 805
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 670 805
 - andel av rösträtter 2,67398 %
 
Kommentar
Flaggningen avser minskad procentuell andel av antalet röster mot bakgrund av bolagshändelse. Flaggningen är baserad på att det finns 35 033 902 aktier och 62 483 902 röster utestående i Vitec.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/