Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Tilldelning av personalkonvertibler och teckningsoptioner delägarprogram

09:00 / 15 June 2021 Vitec Press release

Den 28 april 2021 beslutade årsstämman i Vitec Software Group AB (publ) att genomföra ett konvertibelprogram 2021 för samtliga medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Teckning och tilldelning av personalkonvertiblerna har nu avslutats. Det totala teckningsbeloppet blev 8,7 MKR. Lånet kan konverteras till aktier under 2024 till en kurs om 463 SEK per aktie. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning av aktiekapitalet på 0,06 % och 0,03 % av röstetalet.

- Vi erbjuder alla medarbetare möjlighet till ett långsiktigt delägande i Vitec. Det här är vårt elfte konvertibelprogram och det är glädjande att se ett stort intresse för delägarskap, säger Olle Backman, CEO, Vitec Software Group.

Årsstämman fattade även beslut om att genomföra ett delägarprogram 2021 genom teckningsoptioner. Programmet riktar sig till högst 45 personer i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Vitec Software Group AB (publ):s dotterbolag Vitec AB, har tecknat samtliga 450 000 av de emitterade teckningsoptionerna av vilka 263 000 därefter överlåtits till ledande befattningshavare i koncernen på marknadsvillkor. Teckningsoptionerna berättigar innehavaren att teckna en aktie och kan nyttjas under perioden 3-14 juni 2024 till en kurs om 463 SEK per aktie. Vid ett fullt nyttjande motsvarar det en utspädning av aktiekapitalet på 0,80 % och 0,43 % av röstetalet.

 

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), mobil +46 76 942 85 97

 

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 975 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.         

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/