Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Vitecs Vd och koncernchef förvärvar 25 000 aktier av bolagets grundare

11:40 / 15 December 2021 Vitec Press release

Olle Backman, Vd och koncernchef i Vitec Software Group AB (publ) har i dag tecknat ett avtal med bolagets grundare och styrelseordförande Lars Stenlund om att förvärva 25 000 B-aktier.

Efter förvärvet innehar Olle Backman 35 000 B-aktier, konvertibler motsvarande 516 B-aktier och teckningsoptioner avseende 20 000 B-aktier. Lars Stenlund innehar efter transaktionen 1 470 000 A-aktier, 82 715 B-aktier samt teckningsoptioner avseende 10 000 B-aktier.

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com, +4676 942 85 97

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 000 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/