Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Ökat antal aktier och röster i Vitec

14:00 / 1 December 2021 Vitec Press release

Antalet aktier och röster i Vitec Software Group AB (publ) har ökat till följd av konvertering av konvertibelt skuldebrev.

Per dagens datum uppgår det totala antalet registrerade och utestående aktier till 35 046 163, fördelat på 3 050 000 A-aktier och 31 996 163 B-aktier. Antalet röster har ökat med 12 261 från 62 483 902 till 62 496 163. Aktiekapitalet har ökat från 3 503 390,20 kronor till 3 504 616,30 kronor.

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ), patrik.fransson@vitecsoftware.com, +4676 942 85 97

Disclaimer
Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 december 2021 kl. 14:00 CET.

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1 000 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 313 Mkr år 2020. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/