Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vitec Software Group AB (publ)

13:10 / 13 December 2021 Vitec Press release

Flaggningsmeddelande i Vitec Software Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556258-4804 Vitec Software Group AB (publ)
Instrument SE0007871363 A-aktie
Innehavare Lars Stenlund
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 577 715
Antal rösträtter 15 707 715
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Omstämpling
Datum 2021-12-13
Gränsvärde för rösträtter 25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 577 715
 - direkt innehavda rösträtter 14 807 715
 - indirekt innehavda rösträtter 14 807 715
Andel
 - aktier 4,5 %
 - direkt innehavda rösträtter 24,04 %
 - indirekt innehavda rösträtter 24,04 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 48,08 % 1 577 715
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 48,08 % 1 577 715
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/