Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Vitec leverantör i nytt ramavtal gällande kultur- och fritidsanläggningar

09:33 / 5 July 2019 Vitec Press release

Vitec Smart Visitor System, ett företag inom Vitec-koncernen, fortsätter att digitalisera Sveriges kommuner med ActorSmartBook.

Sveriges kommuner kan, genom ett nytt upphandlat ramavtal, köpa in IT-tjänster som underlättar för allmänheten att boka lokaler och anläggningar inom kultur och fritid. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) och 200 kommuner har genomfört upphandlingen i ett gemensamt projekt, efter ett initiativ av Malmö stad, Göteborgs stad och Umeå kommun.

- Det känns spännande att få hjälpa Sveriges kommuner med sin fortsatta digitalisering. Våra kunder kommer att erbjudas ett kraftfullt koncept som enkelt kan integreras i anläggningens befintliga verksamhetssystem, säger Anders Åslund, CEO Vitec Smart Visitor System.

Med modern programvara möjliggör ActorSmartBook en ökad beläggningsgrad och effektiv hantering av kommunens anläggningar. Ett digitalt processtöd för bokare, bidragshandläggare och föreningsadministratörer. När bokningarna sker digitalt ökar tillgängligheten för allmänheten. Anläggningen kan enkelt bokas utanför kontorstid och systemstödet ser till att t.ex. ventilation och belysning slås igång inför en bokad tid och att lokalen släcks ner när ingen bokning finns i systemet.

Vitec Smart Visitor System (tidigare Actor) samarbetar med företaget Softtronic som är en av fyra leverantörer som vunnit ramavtalet.

- Genom samarbetet med Vitec Smart Visitor System möter vi de högt ställda kraven som fanns i förfrågan och vi ser fram emot att börja leverera de efterfrågade tjänsterna, säger Anna Thörnlund, affärsområdesansvarig Digitalization Partner på Softronic.

Med start den 1 september är totalt 950 enheter i kommuner, kommunala bolag och regioner berättigade att göra avrop på det upphandlade ramavtalet.

För mer information, kontakta
Anders Åslund, CEO Vitec Smart Visitor System AB, 026-656901
Läs mer om ActorSmartBook: www.actor.se

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 700 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 017 Mkr år 2018. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.     

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/