Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Ökat antal aktier och röster

13:00 / 31 July 2019 Vitec Press release

Den 9 juli 2019 konverterades en del av konvertibel 1707. Konvertibeln utfärdades juli 2017 i sambandet med förvärvet av MV Nordic AS. Konverteringen innebär att antalet B-aktier i Vitec har ökat med 29 875 st. och att aktiekapitalet ökar med 2 987,50 SEK. Antalet aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till 32 368 775 st. varav 3 350 000 utgör A-aktier. A-aktier har 10 röster och B-aktier en röst.

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations

patrik.fransson@vitec.se

+46-76-9428597

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 31 juli 2019 kl. 13:00.

Om Vitec Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 700 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 017 Mkr år 2018. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.         

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/