Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Fortsatt tillväxt och stärkt kassaflöde

08:30 / 11 July 2019 Vitec Press release

Sammanfattning av perioden januari-juni 2019
 • Nettoomsättning 569,8 Mkr (465,2)
 • EBITA 125,3 Mkr (94,7) motsvarande en EBITA marginal om 22,0% (20,4)
 • Rörelseresultat 73,2 Mkr (53,2) motsvarande en rörelsemarginal om 12,8 % (11,4)
 • Resultat efter finansnetto 67,8 Mkr (48,1)
 • Vinst per aktie före utspädning 1,56 kr (1,29)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 185,4 Mkr (119,8)
Sammanfattning av perioden april-juni 2019
 • Nettoomsättning 290,8 Mkr (242,8)
 • EBITA 66,8 Mkr (50,1) motsvarande en EBITA marginal om 23,0% (20,6)
 • Rörelseresultat 37,3 Mkr (25,9) motsvarande en rörelsemarginal om 12,8 % (10,7)
 • Resultat efter finansnetto 34,4 Mkr (23,0)
 • Vinst per aktie före utspädning 0,76 kr (0,62)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,0 Mkr (6,9)
 • Förvärv av WIMS AS och Odin Systemer AS

VD-kommentar 

Vi ser en positiv utveckling i andra kvartalet med stärkta marginaler och ökad omsättning. Andelen repetitiva intäkter fortsätter att öka, vilket är i linje med vår allmänna strävan. I stort sett alla delar av koncernen levererar bättre resultat och omsättning än samma period förra året. Det finns inga enstaka förklaringar till det förbättrade resultatet utan det är en konsekvens av ett idogt och fokuserat arbete i hela koncernen.

Vi kommer från och med denna rapport att redovisa ett ytterligare resultatmått, EBITA. EBITA används ofta vid analys av bolag vilka har förvärv som väsentlig del av sin tillväxtstrategi. Förklaring och beräkning framgår på sidan 25 i denna rapport.

I andra kvartalet har vi genomfört två förvärv. Den 8 maj förvärvade vi det norska programvarubolaget WIMS AS som utvecklar programvaror till försäkringsbranschen i Norge och Sverige. Den 12 juni förvärvade vi det norska programvarubolaget Odin Systemer AS vars produkter riktar sig till frisör- och skönhetssalonger i Norge.

Med dessa förvärv fortsätter vi att stärka vår position som Nordens ledande vertikala programvarubolag, samtidigt som vi adderar 85 MSEK i årlig omsättning och drygt 50 nya medarbetare. Vi verkar nu genom 21 affärsenheter i lika många vertikala programvarusegment vilket ger en god riskspridning.

Vår finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och med hög och växande andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att vara ett vertikalt programvarubolag med god riskspridning och uthållig lönsam tillväxt.

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations

patrik.fransson@vitec.se

+46-76-9428597

Disclaimer

Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019.

Om Vitec Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 700 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 017 Mkr år 2018. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.    

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/