Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Vitec förvärvar programvarubolaget Odin Systemer AS

12:35 / 12 June 2019 Vitec Press release

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom Vertical Market Software genom att den 12 juni förvärva samtliga aktier i det norska programvarubolaget Odin Systemer AS. Produkterna riktar sig till frisör- och skönhetssalonger i Norge. Bolaget omsatte 62,2 MNOK med ett justerat EBITDA-resultat om 13,0 MNOK för räkenskapsåret 2018.

Betalning sker kontant och med en konvertibel med avvikelse från aktieägares företrädesrätt i enlighet med bemyndigande från årsstämma 2019-04-10. Konvertibelns löptid är 36 månader som vid full konvertering ger en utspädning av kapitalet på 0,8%. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum och bolaget kommer att ingå i segmentet "Hälsa och utbildning".

"Odin Systemer är ett välskött och lönsamt bolag med standardiserade och nischade produkter för frisör- och skönhetssalongers unika behov. Vi förvärvar bolag för att behålla dem i koncernen, därför är vi alltid noggranna med våra förvärvskriterier. Odin Systemer passar väl in i såväl affärsmodell som företagskultur och det är glädjande att idag få välkomna 38 nya medarbetare till koncernen", säger Lars Stenlund, vd Vitec Software Group.

"Det känns bra med Vitec som ny ägare till bolaget. De har en lång erfarenhet av nischade programvaror och förstår därför vår verksamhet på djupet. Verksamheten kommer även fortsättningsvis att skötas av oss här i Bergen, det är ju vi som är experter på våra kunders behov", säger Tom-Arne Furnes, vd Odin Systemer AS.

För mer information, kontakta

Lars Stenlund, vd Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 70 659 49 39

Patrik Fransson, IR Vitec Software Group AB (publ) mob. +46 76 942 85 97

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 650 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 017 Mkr år 2018. Läs mer om oss på vitecsoftware.com (http://www.vitecsoftware.com/).                 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/