Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Vitec förvärvar programvarubolaget WIMS

10:25 / 8 May 2019 Vitec Press release

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom Vertical Software genom att idag den 8 maj förvärva samtliga aktier i det norska programvarubolaget Web Insurance Management Systems AS. Produkten riktar sig till försäkringsbranschen i Norge, Danmark och Sverige. Bolaget omsatte 24,8 MNOK med ett justerat EBITDA-resultat om 4,4 MNOK för räkenskapsåret 2018.

Betalning sker kontant vid tillträdet. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum.

"WIMS är ett välskött och lönsamt bolag med standardiserade och nischade produkter för försäkringsbranschens behov. Vi förvärvar bolag för att behålla dem i koncernen, därför är vi alltid noggranna med våra förvärvskriterier. WIMS passar väl in i såväl affärsmodell som företagskultur och det är glädjande att idag få välkomna nya medarbetare och kunder till koncernen", säger Lars Stenlund, VD Vitec Software Group.

"Våra medarbetares specifika kunskap om försäkringsbranschen i kombination med den samlade erfarenheten av vertikala programvaror i Vitec-koncernen ger oss goda möjligheter att långsiktigt fortsätta utveckla våra produkter och vår verksamhet", säger Per-Gunnar Swahn, VD Web Insurance Management Systems AS.

För mer information, kontakta

Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 70 659 49 39

Patrik Fransson, IR Vitec Software Group AB (publ) mob. +46 76 942 85 97

Om Vitec Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 650 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 017 Mkr år 2018. Läs mer om oss på vitecsoftware.com (http://www.vitecsoftware.com/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/