Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group: Vitec förvärvar programvarubolaget Avoine Oy

12:05 / 5 March 2019 Vitec Press release

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom Vertical Software genom att idag den 5 mars förvärva samtliga aktier i det finska programvarubolaget Avoine Oy. Produkten riktar sig till idrottsföreningar och fackförbund i Finland. Programvaran levereras som Software as a Service (SaaS). Bolaget omsatte 29.4 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om 6.3 MSEK för räkenskapsåret 2018.

Betalning sker kontant vid tillträdet. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum.

"Avoine är ett välskött och lönsamt bolag med standardiserade produkter för en specifik nisch. När vi förvärvar bolag gör vi det för att behålla dem och vi är därför alltid noggranna med våra förvärvskriterier. Avoine passar väl in i såväl affärsmodell som företagskultur och det är glädjande att idag få välkomna nya medarbetare och kunder till koncernen", säger Lars Stenlund, VD Vitec Software Group.

"Vitec har lång erfarenhet av utveckling, försäljning och support av egenutvecklade nischade programvaror. Värderingar och kultur hos Vitec stämmer väl överens med Avoine. Det i kombination med våra medarbetares djupa kunskap om kundernas verksamhet ger det oss goda möjligheter att fortsätta utveckla vårt bolag", säger Tuomo Heikkilä, VD Avoine Oy.

För mer information, kontakta

Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), mob. +46 70 659 49 39

Patrik Fransson, IR Vitec Software Group AB (publ) mob. +46 76 942 85 97

Om Vitec Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 650 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 017 Mkr år 2018. Läs mer om oss på vitecsoftware.com (http://www.vitecsoftware.com/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/