Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Vitec Software Group AB (publ)

11:18 / 19 March 2019 Vitec Press release

Flaggningsmeddelande i Vitec Software Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556258-4804 Vitec Software Group AB (publ)
Instrument SE0000514630 Class B common stock
Innehavare Mawer Investment Management Ltd.
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 612 721
Antal rösträtter 1 612 721
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2018-12-28
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 612 721
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 612 721
Andel
 - aktier 4,98694 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 2,58081 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,58081 % 1 612 721
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 2,58081 % 1 612 721
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Mawer Global Small Cap Fund
 - antal rösträtter 1 307 115
 - andel av rösträtter 2,21741 %
 - bolag Manulife Global Small Cap Fund
 - antal rösträtter 214 219
 - andel av rösträtter 0,3634 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 612 721
 - andel av rösträtter 2,58081 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Paul Moroz
 - telefon +4168653930
 - mejl compliance@mawer.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/