Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

CFO lämnar vid årsstämma 2019

13:30 / 5 November 2018 Vitec Press release

Maria Kröger som har varit CFO på Vitec sedan 2012 har idag meddelat att hon lämnar sin tjänst hos Vitec.

Rekrytering av ny CFO inleds omedelbart. Maria Kröger behåller sin tjänst till dess att en ersättare är på plats, dock längst till årsstämman 2019.

För mer information, kontakta

Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), mobil. +46 70 659 49 39

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 5 november 2018 kl. 13:30.

Om Vitec Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 650 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 855 Mkr år 2017. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.    

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/