Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Valberedning för Vitec utsedd

15:00 / 25 October 2018 Vitec Press release

Valberedning inför årsstämman 2019 har utsetts i enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ) den 23 april 2018.

Valberedningen består av:

Olov Sandberg (valberedningens ordförande)

Lars Stenlund

Jerker Vallbo

Crister Stjernfelt (styrelseordförande)

Den 31 augusti 2018 representerade ovanstående valberedning tillsammans drygt 56 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ).

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomma att göra det senast den 21 januari 2019. Det görs via e-post till valberedningen@vitec.seeller via brev till adressen: Vitec, Valberedningen, Tvistevägen 47A, 907 29 Umeå.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på hemsidan vitecsoftware.com. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning har konstituerats, det sker normalt i oktober varje år.

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, IR-chef

patrik.fransson@vitec.se

+46-76 942 85 97

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 650 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 855 Mkr år 2017. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/