Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Flaggningsmeddelande i Vitec Software Group AB (publ)

13:27 / 20 September 2017 Vitec Press release

Flaggningsmeddelande i Vitec Software Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556258-4804 Vitec Software Group AB (publ)
Instrument SE0007871363 A and B shares
Innehavare Bernt Olov Sandberg
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 644 995
Antal rösträtter 15 774 995
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Omstämpling
Datum 2017-09-14
Gränsvärde för rösträtter 25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 644 995
 - direkt innehavda rösträtter 14 424 995
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,6 %
 - direkt innehavda rösträtter 24,2 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 24,2 % 1 644 995
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 24,2 % 1 644 995
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 14 424 995
 - andel av rösträtter 24,2 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Olov Sandberg
 - telefon +46705525651
 - mejl olov.sandberg@vitec.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/