Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB: Personalkonvertibel konverterades till sin helhet

16:30 / 8 December 2017 Vitec Press release

Personalkonvertibel konverterades till sin helhet

De konvertibla skuldebrev riktade till medarbetare i Vitec med start januari 2015 har konverterats till sin helhet. Konverteringen innebär att antalet B-aktier i Vitec har ökat med 442 210 st. samt att aktiekapitalet i Vitec ökar med 44 221 SEK. Totalt har det egna kapitalet ökat med 13 985 736 SEK. Antalet aktier i Vitec uppgår efter konverteringen till 29 838 900 st. varav 3 350 000 utgör A-aktier.

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations
patrik.fransson@vitec.se
+46-76-9428597

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 8 december 2017 kl. 16:30.

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 675 Mkr år 2016. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Presseddelande - Konvertibel konverterades till sin helhet

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/