Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB: Personalkonvertibel 2018 - 2020 tecknades till 20,8 MSEK

08:30 / 30 November 2017 Vitec Press release

Personalkonvertibel 2018 - 2020 tecknades till 20,8 MSEK

Vid den extra bolagsstämma i Vitec Software Group AB (publ) som hölls den 1 november 2017 beslutades om ett konvertibelprogram för medarbetare på högst 25 000 000 SEK. Teckning och tilldelning av personalkonvertiblerna har nu avslutats. Teckningsbeloppet blev 20 830 000 SEK med en konverteringskurs på 104 SEK. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning av aktiekapitalet på 0,68 % och 0,34 % av röstetalet.

"Detta är vårt nionde program och syftet är som tidigare att ge våra medarbetare möjlighet till ett långsiktigt delägande i Vitec. Det är därför glädjande att vi med detta program sätter nytt rekord med drygt 20 MSEK i tecknat belopp", säger Lars Stenlund, VD Vitec Software Group

För mer information

Patrik Fransson, Investor Relations
patrik.fransson@vitec.se
+46-76-9428597

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 30 november 2017 kl. 08:30.

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 675 Mkr år 2016. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Pressmeddelande - Personalkonvertibel 2018 tecknades till 20.8 MSEK

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/