Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB: Kungörelse från extra bolagsstämma

16:00 / 1 November 2017 Vitec Press release

Kungörelse från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Vitec Software Group AB (publ) beslutade den 1 november 2017 om utgivande av konvertibla skuldebrev till anställda i Vitec.

Sammanfattning av beslut;

  • Emissionen skall uppgå till högst 2 500 skuldebrev om vardera 10 000 SEK.
  • Konverteringskursen sätts till 120 % av den genomsnittliga börskursen på Vitecs aktie (B-aktien) under perioden 2 - 17 november 2017.
  • Vid full konvertering beräknas antalet aktier öka med ca 260 000 st. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet med 26 000 kronor samt en utspädning på cirka 0,9 % av aktiekapitalet och cirka 0,4 % av röstetalet.

Fulltständigt beslut
Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i Umeå. Protokoll från stämman finns på www.vitecsoftware.com/sv/ir/extrastamma.

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations
patrik.fransson@vitec.se
+46-76-9428597

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 1 november 2017 kl 16:00.

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 675 Mkr år 2016. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Pressmeddelande - Kungörelse från extra bolagsstämma

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/