Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB: Vitec säljer Affärsområde Media till XLENT

12:15 / 1 July 2016 Vitec Press release

Vitec säljer Affärsområde Media till XLENT

Vitec har idag avtalat med XLENT Consulting Holding AB om försäljning av aktierna i Vitec Veriba AB som utgör Vitecs Affärsområde Media. Verksamheten, som omsätter ca 9 Mkr per år, omfattar i huvudsak kundanpassad applikationsutveckling och har en väsentligt högre andel tjänsteförsäljning än övriga delar av Vitec. Verksamheten har en bra passform hos XLENT, som har sitt fokus på tjänsteförsäljning, vilket blir till gagn för såväl medarbetare som kunder. Försäljning sker till koncernens bokförda värden.

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), tel 070 - 659 49 39
Per-Erik Spansk, XLENT Consulting Holding AB, tel 073 - 398 87 00

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 1 juli 2016 kl. 12:15.

Vitec Software Group AB (publ) är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar och levererar verksamhetskritiska standardiserade programvaror för branschunika behov. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge och växer i huvudsak genom förvärv av mogna programvarubolag i vertikala segment. Bland våra kunder finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag, hälsoföretag, bildelshandlare, energibolag och tidningsföretag. Koncernen har 450 medarbetare och omsatte 618 Mkr år 2015. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

Pressmeddelande - Vitec säljer Affärsområde Media till XLENT

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

HUG#2024728
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/