Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB: Vitec delårsrapport januari - juni 2016

08:30 / 14 July 2016 Vitec Press release

Vitec Delårsrapport januari - juni 2016 OMSÄTTNINGSÖKNING OCH STÄRKT KASSAFLÖDE


SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2016

 • Nettoomsättning 318 Mkr (296)
 • Resultat efter finansnetto 40,5 Mkr (43,8)
 • Rörelsemarginal 13,6 % (15,8)
 • Vinst per aktie före utspädning 1,08 kr (1,15)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 105,8 Mkr (99,4)

 SAMMANFATTNING AV PERIODEN APRIL - JUNI 2016

 • Nettoomsättning 161 Mkr (153)
 • Resultat efter finansnetto 22,5 Mkr (22,2)
 • Rörelsemarginal 14,8 % (15,4)
 • Vinst per aktie före utspädning 0,60 kr (0,57)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,8 Mkr (25,8)
 • Ny chef för Affärsområde Finans & Försäkring i Danmark

VD - KOMMENTAR

Andra kvartalet saknar större händelser, perioden präglas av dagligt arbete med leveranser, utveckling, försäljning och kontinuerlig strävan efter högre effektivitet. Orealiserade valutaeffekter belastar rörelseresultatet med 6 Mkr för första halvåret jämfört med samma period förra året varav med 4 Mkr för andra kvartalet. Den underliggande verksamheten utvecklas således bättre än vad den marginella ökningen av rörelseresultatet i kvartal två vittnar om.

Antalet aktiva förvärvsdialoger har ökat under senare delen av kvartalet och vi lägger kontinuerligt resurser på att upprätthålla och vidareutveckla dessa dialoger. Detta har resulterat i att vi efter periodens slut förvärvade det finska bolaget Tietomitta OY. Vitecs finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god, och med en prospektlista på ett hundratal företag i Norden ser vi goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt.

Vitecs affärsmodell med strävan efter hög andel repetitiva intäkter har fått en justering nedåt under kvartalet till 75,4 % (78,9%) trots att de repetitiva intäkterna ökat. Att andelen minskar beror på ökande tjänsteintäkter inom huvudsakligen affärsområde Fastighet och Auto. Inom Auto har verksamheten i Danmark tillkommit med sin tjänsteportfölj och i Fastighet ökar tjänsteproduktionen som en konsekvens av ökade utleveranser.

Med en tydlig förflyttning från traditionell licensförsäljning till abonnemang av molnbaserade system minskar beroendet av enstaka licensförsäljningar vilket ökar den långsiktiga förmågan att styra verksamheten. Detta, tillsammans med medarbetarnas stora kapacitet att förnya sig och integrera förvärv, ger goda förutsättningar att långsiktigt utveckla hela vår verksamhet. Med förvärv av väletablerade bolag och hög andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att verka i flera oberoende och specialiserade nischer för att uppnå uthållig lönsam tillväxt.

Lars Stenlund, VD

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 14 juli 2016 kl 08:30.

Vitec Software Group AB (publ) är ett nordiskt programvarubolag som utvecklar och levererar verksamhetskritiska standardiserade programvaror för branschunika behov. Koncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge och växer i huvudsak genom förvärv av mogna programvarubolag i vertikala segment. Bland våra kunder finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag, hälsoföretag, bildelshandlare, energibolag och tidningsföretag. Koncernen har 450 medarbetare och omsatte 618 Mkr år 2015. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.vitec.se   Säte: Tvistevägen 47 A, 907 29 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Vitec Delårsrapport januari - juni 2016

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

HUG#2027906
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/