Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

CORRECTION: Vitec Software Group AB: Kommuniké från Årsstämma 2016

09:16 / 12 May 2016 Vitec Press release

This is a correction of the announcement from 08:30 12.05.2016 CEST. Reason for the correction: Årsstämma i Vitec Software Group AB (publ) hölls den 11 maj 2016 i Umeå.

Utdelning
Den föreslagna utdelningen om 90 öre per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 13 maj 2016. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 18 maj 2016.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Styrelsen
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Crister Stjernfelt som styrelseordförande. Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg, Jan Friedman och Kaj Sandart omvaldes som övriga styrelseledamöter.

Styrelsearvode
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 250 000 (tidigare SEK 230 000) och till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 125 000 vardera (tidigare SEK 115 000 vardera).

Revisor
Stämman beslutade utse PricewaterhouseCoopers AB, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen.

Information till redaktionen
Högupplösta bilder för journalistiskt bruk finns att ladda ner från  www.vitec.se.

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ), tel. +46 70 659 49 39.

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 12 maj 2016 kl 08:30.

Pressmeddelande Vitec Software Group Årsstämma 2016

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

HUG#2012101
GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/