Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Omstämpling av A-aktier till B-aktier

14:00 / 24 February 2016 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Förändringar i aktiekapital och röster 

Omstämpling av A-aktier till B-aktier

Vitec Software Group AB (publ) meddelar idag att ägare av 500 000 A-aktier i
Vitec har stämplat om A-aktier till B-aktier i enlighet med det
omvandlingsförbehåll som anges i bolagsordningen §5 Aktieslag. Efter
omstämpling kommer antalet A-aktier i Vitec att uppgå till 3 500 000 st medan
antalet B-aktier kommer att uppgå till 25 896 690 st. Det totala antalet aktier
i Vitec, inklusive både A- och B-aktier, är oförändrat 29 396 690 st. 

Umeå, 2016-02-24 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Omstämplingen har gjorts av Lars Stenlund och Olov Sandberg som vardera
stämplat om 250 000 A-aktier till B-aktier. Efter omstämplingen innehar Lars
Stenlund m. fam. aktier med en röstandel på 26,7 % och en kapitalandel på 7,3
%. Olov Sandberg m. fam. har efter omstämplingen aktier med en röstandel på
26,4 % och en kapitalandel på 6,6 %. 

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), tel: +46 70 659 49 39
Olov Sandberg, IRO, Vitec Software Group AB (publ), tel: +46 70 552 56 51Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den
24 februari 2016 kl 14:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 670 Mkr och har ca 450 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/