Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Nordea Småbolagsfond ökar i Vitec

14:16 / 24 February 2016 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Nordea Småbolagsfond ökar i Vitec

Vitecs huvudägare Olov Sandberg och Lars Stenlund som tidigare idag meddelat
att man tillsammans stämplat om 500 000 A-aktier till B-aktier i Vitec meddelar
att man avyttrat samtliga dessa B-aktier till Nordea Småbolagsfond Sverige och
Nordea Småbolagsfond Norden. 

Umeå, 2016-02-24 14:16 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Försäljningen, som till lika delar har gjorts av Lars Stenlund och Olov
Sandberg, uppgår till 500 000 B-aktier. Efter omstämpling och försäljning
uppgår de båda huvudägarnas röstandel i Vitec Software Group AB (publ) till
52,3 %, jämfört med tidigare 56,3 % före omstämpling och försäljning. 

- Vi är glada att kunna hitta en långsiktig och erkänd svensk institutionell
ägare i Vitec och bedömer att det gagnar Vitecs samtliga aktieägare, säger
huvudägarna. 

- Vitec är ett intressant tillväxtbolag med en väl utmejslad affärsstrategi som
har visat sig fungera väl och som därmed skapar stora aktieägarvärden över tid
vilket passar väl in i vår investeringsfilosofi, säger Mats J Andersson,
Förvaltare på Nordea Småbolagsfond. 


För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), tel: +46 70 659 49 39
Mats J Andersson, Nordea Småbolagsfond, tel: +46 010 156 56 32
Björn Henriksson, Nordea Småbolagsfond, tel: +46 8 579 420 53


Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den
24 Februari 2016 kl 14:15. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 670 Mkr och har ca 450 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/