Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Ändrat antal röster i Vitec

09:00 / 29 February 2016 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Förändringar i aktiekapital och röster 

Ändrat antal röster i Vitec

Som meddelats den 24 februari 2016 så har ägare av 500 000 A-aktier i Vitec
stämplat om dessa till B-aktier i enlighet med det omvandlingsförbehåll som
anges i bolagsordningen §5 Aktieslag. Efter omstämplingen är antalet A-aktier i
Vitec, med rösträtt 10, 3 500 000 st medan antalet B-aktier, med rösträtt 1, 
är 25 896 690 st. Det totala antalet aktier i Vitec, inklusive både A- och
B-aktier, är oförändrat 29 396 690 st. 

Umeå, 2016-02-29 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), tel: +46 70 659 49 39


Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den
29 februari 2016 kl 09:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 670 Mkr och har ca 450 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/