Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec Software Group AB: Valberedning inför Vitecs årsstämma 2017 utsedd

09:00 / 2 November 2016 Vitec Press release

Valberedning inför Vitecs årsstämma 2017 utsedd

I enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ) den 11 maj 2016 har bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2016 erbjudits att utse varsin ledamot i valberedningen inför årsstämman 2017. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, lämna förslag till årsstämman om val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen och övriga ledamöter i styrelsen samt revisor. Valberedningen lämnar också förslag till styrelse- och revisionsarvoden.

Följande valberedning har bildats:
Olov Sandberg (valberedningens ordförande)
Lars Stenlund
Jerker Vallbo
Crister Stjernfelt (styrelseordförande)

Den 31 augusti 2016 representerade ovanstående valberedning tillsammans mer än 58 % av rösterna i Vitec Software Group AB (publ).

Aktieägare som önskar lämna förslag till Vitecs Valberedning ombeds att göra detta senast den 13 mars 2016 på E-post till valberedningen@vitec.se eller per post under adress: Valberedningen, Vitec Software Group, Tvistevägen 47, 907 29 Umeå.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Vitecs hemsida i samband därmed. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats, vilket normalt sker i september eller oktober varje år.

För mer information, kontakta
Olov Sandberg, Vitec Software Group, tel: 070 - 552 56 51

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 2 november 2016 kl 09:00.

Pressmeddelande - Valberedning inför Vitecs årsstämma 2017 utsedd

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vitec Software Group AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/