Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Ökat antal aktier och röster i Vitec

08:30 / 4 January 2016 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Förändringar i aktiekapital och röster 

Ökat antal aktier och röster i Vitec

Umeå, 2016-01-04 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Som tidigare meddelats per den 17 december 2015 så har Vitec genomfört en
aktiesplit med villkor 5:1, vilket innebär att varje tidigare aktie delats upp
i fem aktier av samma slag. 

Efter uppdelningen har det totala antalet aktier i bolaget ökat från 5 879 338
aktier till 29 396 690 aktier. Antalet A-aktier har ökat från 800 000 aktier
till 4 000 000 aktier och antalet B-aktier från 5 079 338 aktier till 25 396
690 aktier. 

Vitecs aktier handlas efter aktiespliten med ISIN-koden SE 0007871363.


För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec, tel.: +46 70 659 49 39Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande Måndag den
4 januari 2016 kl 08:30. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 640 Mkr och har ca 450 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/