Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec förvärvar Infoeasy AS i Norge

13:00 / 2 July 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Vitec förvärvar Infoeasy AS i Norge

Vitec Software Group AB (publ) har den 2 juli avtalat om förvärv av 100 % av
aktierna i det norska programvarubolaget Infoeasy AS, vars produkt är en
branschspecifik programvara för den norska motorbranschen. Bolaget omsatte för
räkenskapsåret 2014 21,8 MNOK med ca 50 % repetitiva intäkter och ett
EBITDA-resultat om 1,9 MNOK. Betalning sker kontant med 15,4 MNOK vid
tillträdet, varav 5,4 MNOK utgör ersättning, krona för krona, för
överskottslikviditet. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst
per aktie för Vitec. Konsolidering sker från 1 juli. 

Umeå, 2015-07-02 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Verksamheten byggdes upp under 80-talet och man har sedan dess levererat
branschanpassade programvaror till vertikala segment av den norska
programvarumarknaden. Genom förvärvet stärker Vitec sin ställning som en
långsiktig och resursstark nordisk leverantör av branschspecifika affärssystem.
Förvärvet tillför Vitec-koncernen 17 nya medarbetare. 


För mer information kontakta;
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ), tel. +46 70 659 49 39
Svein Ludvigsen, Daglig Leder, Infoeasy AS, tel. +47 932 30 920Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den
2 juli 2015 kl 13:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/