Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Delårsrapport januari - mars 2015

13:00 / 6 May 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Delårsrapport

Delårsrapport januari - mars 2015

VINST PER AKTIE UPP 85 %

Umeå, 2015-05-06 13:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Sammanfattning av perioden januari-mars 2015

 -- Nettoomsättning 143,4 Mkr (101,0)
 -- Resultat efter finansnetto 21,6 Mkr (12,0)
 -- Rörelsemarginal 16 % (12)
 -- Vinst per aktie före utspädning 2,93 kr (1,58)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 73,5 Mkr (64,3)
 -- Vitec förvärvar Fox Publish ASVD - VITEC 30 ÅR

”Du”, sa Olov när vi stod där i kön på lunchrestaurangen Snabben i Universum,
Umeå, ”jag har en idé”. Jaså, tänkte jag, som just då mest grubblade på vilken
variant av kalops som skulle serveras, denna höstdag 1984. ”Jo” – fortsatte
han, ”du kan ju programmera och jag kan fixa pengar till en sån där ny PC! Då
kan du lära mig programmera samtidigt som vi kanske kan göra nåt program ihop
som nån vill köpa?”. 

Sagt och gjort, jag behövde en hobby vid sidan av forskandet och samma gällde
för Olov. Ganska snart fanns varannan vecka en beigebrun Ericsson PC på mitt
hemmaskrivbord och hos Olov den andra veckan. Vi utvecklade i TurboPascal –
världens snabbaste utvecklingsmiljö ihopknycklat i ofattbara 39 kB på en
floppydisk. 

Det program vi utvecklade utgick från Olovs idé om att fastighetssverige
behövde ha bättre koll på sin energianvändning och att man behövde moderna
hjälpmedel för detta. Uppgiften var solklar! Vi skulle, genom att på
hobbynivå programmera i TurboPascal, frälsa Sverige från energiskrisen som
uppstått i efterdyningarna av 70-talets oljekris. Japp! 

Hobbyjobbet framskred i turbofart och på våren 1985 fanns det intressen ute på
marknaden att ”göra affärer” med oss och faktiskt köpa det revolutionerande
systemet som vi hade utvecklat. Flera skärmbilder var klara, funktionerna bakom
var det litet si och så med. De flesta knappar man tryckte på resulterade i att
datorn hängde sig. Men det såg snyggt ut - och en del buggar och barnsjukdomar
fick man väl räkna med - vi behövde i alla fall starta ett bolag så att vi
kunde få ut programmet och rädda Sverige från energikrisen. 

Så gick det till när Vitec startades i maj 1985 och därför firar vi
30-årsjubileum idag, med tårta till alla medarbetare och aktieägare som kommer
till årsstämman. Väl bekomme! 

Om man vill veta hur första kvartalet utvecklats 2015 så framgår det av de 27
sidor som följer på denna! 

Efter denna personliga betraktelse återgår VD-ordet till vanligt format vid
nästa rapport, 

Lars

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den
6 maj 2015 kl 13:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag. Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq, Stockholm. 

www.vitec.se  Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/