Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitecs årsredovisning för 2014 publicerad

11:30 / 15 April 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Årsredovisning

Vitecs årsredovisning för 2014 publicerad

Vitec publicerar idag sin årsredovisning på www.vitec.se, med information om
koncernens utveckling. Årsredovisningen beskriver hur Vitec under året växte
vidare och hur helåret 2014 med ökad omsättning, förbättrad rörelsemarginal och
ökad vinst per aktie blev Vitecs hittills starkaste år. 

Umeå, 2015-04-15 11:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

En pdf-version av Vitecs årsredovisning för 2014 finns att ladda ner här:
http://www.vitec.se/Investerare/Rapporter/#årsredovisningar . 

Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas
från Vitec via E-post till ir@vitec.se  eller via brev till Vitec Software
Group AB, Box 7965, 907 19 Umeå. 

För mer information kontakta;
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group, tel. +46 70 659 49 39Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den
15 april 2015 kl. 11:30. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/