Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Besparingsprogram inom Affärsområde Mäklare

08:30 / 22 April 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Besparingsprogram inom Affärsområde Mäklare

Med anledning av att Swedbank Fastighetsbyrå AB aviserat succesiv övergång till
ett egenutvecklat mäklarsystem anpassar Vitec sin organisation. Ett
besparingsprogram initieras som berör Affärsområde Mäklare i Sverige.
Programmet kommer fullt genomfört att sänka de årliga kostnaderna med cirka 15
Mkr, och förväntas ge full effekt från och med fjärde kvartalet 2015. Den
pågående utrullningen av det SaaS-baserade Mäklarsystemet Vitec Express
fortsätter som planerat. 

Umeå, 2015-04-22 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


För mer information kontakta;
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group, tel. +46 70 659 49 39
Richard Larsson, Chef Vitec Affärsområde Mäklare, tel. +46 200 28 30Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den
22 april 2015 kl 08:30. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/