Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec förvärvar norska Fox Publish AS

15:30 / 2 March 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Vitec förvärvar norska Fox Publish AS

Vitec Software Group AB (publ) har den 2 mars avtalat om förvärv av 100 % av
aktierna i programvarubolaget Fox Publish AS och dess svenska systerbolag
Adservice AB.  Bolagen erbjuder ett publiceringssystem för fastighetsmäklare.
Tillsammans omsatte de 2014 ca 28 Mkr med ett gemensamt resultat på ca 4 Mkr.
Norska marknaden står för cirka 80 procent av omsättningen. Betalning sker
kontant med 14,2 MNOK vid tillträdet. En maximal tilläggsköpeskilling om ca 8
MNOK kan tillkomma. Tillträde sker omgående. Förvärvet bedöms direkt resultera
i en ökning av vinst per aktie för Vitec. 

Umeå, 2015-03-02 15:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Programvarubolagen Fox Publish AS och Adservice Scandinavia AB levererar
publiceringsverktyg för den norska och svenska fastighetsmäklarbranschen.
Systemet möjliggör en effektiv produktion och publicering av allt
marknadsmaterial som fastighetsmäklaren behöver i sin säljprocess.
Affärsmodellen i Fox ger en mycket hög andel repetitiva intäkter. Genom
förvärvet stärker Vitec sin ställning som en långsiktig och resursstark nordisk
leverantör av branschspecifika affärssystem. Förvärvet tillför Vitec-koncernen
11 nya medarbetare. 

-  I Vitec har vi funnet en naturlig, sterk og langsiktig eier til Fox som kan
videreutvikle selskapets potensiale til fordel både for våre kunder og ansatte.
Sammen får vi større ressurser til forretningsutvikling, og med Vitecs strategi
for internasjonalisering blir dette veldig spennende i framtiden, säger Vegard
Svendsen, VD Fox Publish AS. 

-  Fox AS är ännu ett exempel på ett lönsamt, nischat programvarubolag med
tydligt vertikalt fokus och utgör därmed en verksamhet som redan från början
helt passar in i Vitecs affärsstrategi, säger Lars Stenlund, VD Vitec. 


För mer information kontakta;
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group, tel. +46 70 659 49 39
Vegard Svendsen, VD, Fox Publish AS, tel. +47 926 32588Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den
2 mars 2015 kl. 15:30. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/