Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Ny daglig ledare för Vitecs Affärsområde Mäklare i Norge

11:00 / 30 March 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Ny daglig ledare för Vitecs Affärsområde Mäklare i Norge

Svein Roger Westengen, nuvarande chef för Vitecs Affärsområde Auto i Norge blir
från och med April månad även chef för Vitecs Affärsområde Mäklare i Norge.
Svein Roger efterträder närmast Erik Hansen. 

Umeå, 2015-03-30 11:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 


För mer information kontakta;
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group, tel. +46 70 659 49 39
Svein Roger Westengen, Chef Affärsområde Mäklare och Auto i Norge, tel. +47 950
59 578 Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande Måndag den
30 Mars 2015 kl 11:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/