Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec tecknar flerårigt avtal med Länsförsäkringar

08:30 / 2 February 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Vitec tecknar flerårigt avtal med Länsförsäkringar

Vitec har tecknat avtal med Länsförsäkringar Fondliv avseende leverans och
underhåll av ett nytt pensions- och försäkringssystem. Avtalet är värt ca 8,5
Mkr under de tre första åren. Det nya systemet omfattar funktioner för
beräkning av ålderspension, sjukförmåner och efterlevandepension. Utöver
Sveriges allmänna pensionssystem hanteras även ett tiotal tjänstepensionsavtal. 

Umeå, 2015-02-02 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
- Med det nya pensionssystemet från Vitec kan mötet med vår kund bli
effektivare och vi kan fortsätta satsningen på våra fokusområden Pensionsanalys
och försäkringsbehovsutredning. Vårt sätt att sköta kundrelationer kombinerat
med nya hjälpmedel och nytänkande är vår största konkurrensfördel, säger
Solveig Andersson, Projektledare på Länsförsäkringar Fondliv. 

- Vi är mycket glada över att Länsförsäkringar valt oss som leverantör av det
nya pensionssystemet. Vi har utvecklat och levererat pensionsberäkningar under
många år och upplever nu ett ökat intresse av att vidareutveckla produkterna
för att ge ett ökat mervärde till våra kunder inom bank- och
försäkringsbranschen, säger Linda Tybring, Affärsområdeschef Vitec. 

Länsförsäkringar Fondliv
Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ) är ett helägt dotterbolag
till Länsförsäkringar AB (publ). Fondlivs huvuduppgift är att driva
fondförsäkringsaffären så att den uppfyller affärs- och resultatmål genom att
ansvara för säljorienterade och kundnära aktiviteter samt för förvaltning och
utveckling av de produkter, paketeringar och förvaltningsformer som nytecknas.
I ansvaret ingår att vidareutveckla kundmötet genom att säkerställa att
stödsystem fungerar och används på ett effektivt. 

Vitec – Affärsområde Finans & Försäkring
Vitec Finans & Försäkring erbjuder egenutvecklade programvaror för banker och
försäkringsbolag i Sverige och Danmark. Produkterna som är riktade mot den
svenska marknaden omfattar främst pensionsberäkningar samt bolånekalkyler. 

För mer information kontakta
Linda Tybring, Vitec , VD och Affärsområdeschef Finans & Försäkring, tel: +46
70 691 49 80 
Solveig Andersson, Länsförsäkringar Fondliv , Projektledare tel + 468 588 40 726


Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den
2 februari 2015 kl. 08:30. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 575 Mkr och har ca 400 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/