Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec genomför aktiesplit med villkor 5:1

09:00 / 17 December 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Vitec genomför aktiesplit med villkor 5:1

Vid den extra bolagsstämman i Vitec Software Group AB (publ) den 9 december
2015 beslutades om en aktiesplit med villkor 5:1, vilket innebär att varje
nuvarande aktie delas upp i fem aktier av samma slag. Första handelsdag efter
spliten blir tisdagen den 22 december 2015. Sista handelsdag för handel med
aktier före split blir måndagen den 21 december 2015. 

Umeå, 2015-12-17 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av uppdelningen.

Följande tidsschema gäller för uppdelningen:

  -- Sista dag för handel före uppdelningen är den 21 december 2015
  -- Första dag för handel efter uppdelningen är den 22 december 2015
  -- Avstämningsdag vid Euroclear Sweden är den 23 december 2015
  -- Det nya innehavet beräknas vara synligt på aktieägares VP-konto den 28
     december 2015


Som en följd av uppdelningen kommer det totala antalet aktier i bolaget att öka
från 5 879 338 aktier till 29 396 690 aktier. Antalet A-aktier ökar från 800
000 aktier till 4 000 000 aktier och antalet B-aktier ökar från 5 079 338
aktier till 25 396 690 aktier. 

Från och med den 22 december 2015 kommer Vitecs aktier att handlas med
ISIN-koden SE 0007871363. 

För mer information, kontakta
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ) tel: +46 70 659 49 39.

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den
17 december 2015 kl 09:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 640 Mkr och har ca 450 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/