Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec förvärvar Nice Norwegian Insurance Computer Enviroment AS (Nice AS)

13:00 / 7 December 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Vitec förvärvar Nice Norwegian Insurance Computer Enviroment AS (Nice AS)

Vitec Software Group AB (publ) har den 7 december avtalat om förvärv av 100 %
av aktierna i det norska programvarubolaget Nice AS, vars produkt är en
branschspecifik programvara för sakförsäkringsbolag i Norge, Danmark och
Sverige. Bolaget omsatte för räkenskapsåret 2014 23,3 MNOK, med ca 77 %
repetitiva intäkter och ett EBITDA resultat om 2,3 MNOK. Betalning sker med 25
MNOK vid tillträdet, varav 5 MNOK utgör ersättning, krona för krona, för
överskottslikviditet. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst
per aktie för Vitec. Konsolidering sker från 1 december 2015. 

Umeå, 2015-12-07 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Nice AS har sedan starten 1987 fokuserat på utveckling, implementation och
drift av helintegrerade systemlösningar för försäkringsbolag. Bolagets
SaaS-baserade system som lanserades 2011 används av kunder i Norge, Sverige och
Danmark. Förvärvet tillför Vitec-koncernen 13 nya medarbetare. 


För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD, Vitec Software Group AB (publ), tel +46 70 659 49 39
Dag Ramberg, CEO, Nice AS, tel +47 90 15 56 94Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den
7 december 2015 kl 13:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag.  Koncernens
omsättning har en årstakt om 630 Mkr och har ca 440 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/