Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Kommuniké från extra bolagsstämma den 9 december 2015

10:00 / 9 December 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Kommuniké från extra bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma den 9 december 2015

Extra bolagsstämma i Vitec Software Group AB (publ) beslutade den 9 december
2015 om ändring av bolagsordning och uppdelning av aktier (aktiesplit 5:1). 

Umeå, 2015-12-09 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Sammanfattning av beslut;

 -- Att § 6 i bolagsordningen ändras till följande lydelse: ” Antalet aktier
   skall vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.”
 -- Att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie, oavsett serie,
   delas upp i fem (5) aktier av motsvarande serie (aktiesplit 5:1)
 -- Att styrelsen bemyndigas att bestämma avstämningsdag för uppdelningen,
   vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet registrerats hos
   Bolagsverket.
 -- Att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de
   eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering hos
   Bolagsverket eller vid Euroclears hantering

Fullständigt beslut
Bolagsstämmans fullständiga beslut finns tillgängliga på bolagets huvudkontor i
Umeå. 

Umeå den 9 december 2015,
Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ)

För mer information kontakta
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group AB (publ), tel: +46 70 659 49 39Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 9 december
2015 kl. 10:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag. Koncernens
omsättning har en årstakt om 640 Mkr och har ca 450 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se  Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/