Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Diacor väljer Acute från Vitec

10:00 / 26 November 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Diacor väljer Acute från Vitec

Vitec och det finska sjukvårdsföretaget Diacor har tecknat ett avtal värt 1,5
miljon euro. Avtalet gäller patientdatasystemet Acute och sträcker sig över en
tidsperiod på 36 månader.. 

Umeå, 2015-11-26 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Diacor har utvärderat de affärssystem som finns för sjukvårdsföretag på den
finska marknaden och valet föll på det SaaS-baserade Acute från Vitec. Acute
lever upp till de höga krav som Diacor har på ett modernt, effektivt och
flexibelt affärssystem. 

Vitec Acute är ett patientdatasystem. Det levereras som en SaaS-applikation och
kan  kostnadseffektivt kompletteras med extra moduler och anslutningar mellan
olika system. Acute används direkt via en webbläsare, var som helst och när som
helst. 

- Det är viktigt för oss att vårt nya affärssystem är flexibelt, effektivt och
en långsiktig lösning. Acute från Vitec möter våra högt ställda krav och med
det ser vi stora möjligheter att fortsätta utveckla vår affär, säger Tuomas
Teuri, IT-chef på Diacor. 

- Vi är väldigt glada att vi får vara en del av Diacor’s utveckling när de
bygger för framtiden, och att vi får möjlighet att underlätta det vardagliga
arbetet för deras medarbetare, säger Ilari Laaksonen, chef Vitec Affärsområde
Hälsa. 

Vitec – Affärsområde Hälsa
Affärsområdet Hälsa inom Vitec erbjuder programvaror för hälsovård till den
finska marknaden.  Programmen följer förändringarna inom branschen och
affärslivet samt växer och utvecklas i takt med kunderna. Affärsområdet har 50
medarbetare. 

Diacor terveyspalvelut Oy
Diacor har 13 toppmoderna mottagningar inom huvudstadsregionen i Helsingfors
och Åbo, och ett sjukhus för dagkirurgi i Gräsviken i Helsingfors. Diacor
erbjuder tjänster till cirka 600 läkare och andra experter inom hälso- och
sjukvårdssektorn.Totalt har de cirka 1 400 medarbetare och 800 000 besök varje
år. 

För mer information kontakta
Ilari Laaksonen, chef Affärsområde Hälsa, Vitec, tel +35 840 555 18 27
Tuomas Teuri, IT-chef, Diacor terveyspalvelut Oy, +35 840 754 95 07
Lars Stenlund, VD Vitec Software Group, tel +46 70 659 49 39

Disclaimer:
Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den
36 november 2015 kl 10:00. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som erbjuder specifika
affärssystem till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige,
Norge, Finland och Danmark växer i den mogna delen av programvarubranschen
genom att konsolidera vertikala programvarusegment. Bland kunderna finns
fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker & försäkringsbolag,
energibolag, hälsoföretag, bildelshandlare samt tidningsföretag. Koncernens
omsättning har en årstakt om 630 Mkr och har ca 440 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

 www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, Fax 090-15
49 07

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/