Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Valberedning inför Vitecs årsstämma utsedd

09:00 / 27 October 2015 Vitec Press release

Vitec Software Group AB
Börsmeddelande

Valberedning inför Vitecs årsstämma utsedd

I enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software Group AB (publ) den 6
maj 2015 har bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2015 erbjudits
att utse varsin ledamot i valberedningen inför årsstämman 2016. Därutöver skall
styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Valberedningens uppgifter är att,
i förekommande fall, lämna förslag till årsstämman om val av stämmoordförande,
ordförande i styrelsen och övriga ledamöter i styrelsen samt revisor.
Valberedningen lämnar också förslag till styrelse- och revisionsarvoden. 

Umeå, 2015-10-27 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Följande valberedning har bildats:
Olov Sandberg (valberedningens ordförande)
Lars om 630 Mkr och har ca 440 medarbetare. Vitec är
noterat på Nasdaq OMX, Stockholm. 

www.vitec.se   Säte: Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/